Afdelingen

Afdelingen

 

Afdelingen

WZC Sint-Jozef Neerpelt bestaat uit 10 afdelingen. We maakten de fundamentele keuze om geïntegreerd te werken op kleinschalige afdelingen van maximum 16 bewoners. Ons centrum werkt met zelforganiserende teams die instaan voor de zorg en het welzijn van de bewoners. Deze teams worden gecoacht door de afdelingscoördinatoren. Verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, animatoren en het logistieke personeel trachten samen als één hecht team kwaliteitsvolle zorg te bieden op maat van de bewoner.

 

De namen van de afdelingen refereren naar plaatsen en plekjes in Neerpelt. 

  • Op 't Heike, 't Ven, 't Rozeke en 't Riet verblijven personen met dementie. Wij geloven dat voor ouderen met dementie een specifieke aanpak het meest aangewezen is. Samen, met name in multidisciplinaire teams, trachten we een warme en huiselijke omgeving te creëren waarin de begeleiding en werking aangepast is aan de noden van bewoners met dementie.
  • Op 't Zand, 't Gehucht, De Bemmert, 't Klooster en De Kolis verblijven voornamelijk zorgbehoevende ouderen. 
  • Op 't Passantje verblijven 10 ouderen in kortverblijf. 

 

Op elke afdeling hechten we veel belang aan de kwaliteit van uw verblijf. In WZC Sint-Jozef willen we een (t)huis met een ziel zijn voor onze bewoners. We streven dan ook naar kwaliteit van leven in dialoog door onze zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele noden en behoeften van de bewoner. We hechten er veel waarde aan dat u zich goed voelt bij de zorg die wij bieden. 

 

Sociale contacten en zinvolle tijdsbesteding

De activiteiten in ons huis sluiten aan bij de mogelijkheden van de bewoners en dragen bij tot een zinvolle tijdsbesteding. Animatieactiviteiten zijn voor ons méér dan feesten, kienen, knutselen en turnen. Animatie zit ook in de 'kleine dingen van alledag'. Het betekent bezielen en mensen doen leven.

Onze medewerkers trachten het leven dat in onze bewoners zit naar boven te halen. Dit gebeurt vooral op afdelingsniveau door onder andere samen een kop koffie te drinken, een deugddoend gesprek te voeren, een comfortabele zithouding aan te meten, te werken met levensverhalen, etc. Daarnaast wordt er ook jaarlijks een aantal grotere activiteiten georganiseerd zoals verjaardagsfeesten, een kerstfeest, optredens, etc.

 

Maaltijden

De eigen keuken bereidt iedere dag met liefde voor elke bewoner, met of zonder een dieetvoorschrift, een smakelijke en gezonde maaltijd. Twee keer per week wordt er 's avonds een warme maaltijd aangeboden naast het dagelijkse warme middagmaal. Daarnaast organiseren onze afdelingen regelmatig een gezellig ontbijt met spek en eieren, pannenkoeken of andere lekkernijen.

 

Levensbeschouwing

We willen in ons woon- en zorgcentrum ook ruimte maken om stil te staan bij levensvragen en kernwaarden. In het geloof vinden een aantal bewoners steun of een antwoord op deze vragen. We vertrekken hiervoor vanuit een christelijke inspiratie, met respect voor ieders levensbeschouwing. 

Het 'echte' contact tussen mensen vormt de basis om vragen er te laten zijn, te laten rijpen of te komen tot een antwoord. Door middel van vieringen, gebedsmomenten, groepsgesprekken, rituelen en/of individuele ontmoetingen willen we samen vorm geven aan geloof en spiritualiteit. 

Wil je graag je verhaal kwijt? Heb je vragen rond geloof en spiritualiteit? Onze referentiepersoon pastorale zorg, Linda Geerits, gaat graag samen met u op weg. 

 

Versoepeling bezoek in WZC Sint-Jozef

Beste bewoner, familie, mantelzorger, Wij zijn blij een nieuwe versoepeling van de bezoekregeling aan te kondigen.Vanaf vandaag mogen onze bewoners  gelijktijdig 4 bezoekers ontvangen.Wij wensen iedereen fijne contacten met familie, vrienden en kennissen toe en hopen

Lees meer
Versoepeling bezoekregeling

Beste bewoner, familie, mantelzorger, Eindelijk is de weg naar de vrijheid in zicht.  Door de hoge vaccinatiegraad van bewoners en medewerkers mogen wij stillaan beginnen na te denken over versoepelingen in de bezoekregeling. Versoepelingen waar iedereen zo naar

Lees meer