Afdelingen

 

Op 8 oktober 2012 werd het nieuwe gebouw in de Onderwijslaan in gebruik genomen. Dit telt vier afdelingen, namelijk 't Zand, 't Rozeke, 't Riet en 't Gehucht. Elke afdeling huisvest maximaal 16 bewoners.