Update 'Bezoek in WZC Sint-Jozef'

Beste bewoner en familie,

Zoals beloofd willen jullie graag op de hoogte brengen van de versoepelingen in ons bezoekplan. Wij kregen ondertussen de algemene principes voor de bezoekregeling in woonzorgcentra van het Agentschap Zorg & Gezondheid waarin wordt beschreven dat ieder woonzorgcentrum zelf de versoepeling kan bepalen naargelang de infrastructuur, de beschikbaarheid van medewerkers, de kwetsbaarheid van de bewoners en de werking, én mits in achtneming van de hygiënemaatregelingen!

Samen met jullie durven wij de stap te zetten naar een versoepeling van de bezoekregeling. Wij zijn blij jullie weer in ons woonzorgcentrum te ontvangen en te ontmoeten! Eindelijk worden opnieuw warme contacten mogelijk tussen bewoners, familie en vrienden! Toch willen we jullie er eveneens op attent maken dat het bezoekplan een grote impact heeft op de afdelingswerking en heel wat van onze medewerkers vraagt. Daarnaast geven onze bewoners aan dat zij echt schrik hebben voor een mogelijke coronabesmetting en vragen zij met aandrang dat iedere bezoeker zich aan de  veiligheidsmaatregelen (handhygiëne, afstand, mondmasker) houdt. Wij vragen dan ook van ieder van jullie een bijzondere inspanning en rekenen we op jullie verantwoordelijkheidszin!

In dialoog met onze bewoners en medewerkers werden onderstaande afspraken m.b.t. het nieuwe bezoekplan gemaakt. Gelieve deze grondig door te nemen!

 

Bezoekplan WZC Sint-Jozef

 • De nieuwe bezoekregeling start vanaf donderdag 11/06/2020.
 • De bezoeken worden georganiseerd en gecoördineerd door de afdeling. Naargelang de mogelijkheden, de werking, bewoners en infrastructuur kunnen bezoekuren en bezoekafspraken verschillen van afdeling tot afdeling.
 • Afspraken worden door de bezoeker rechtstreeks telefonisch met de afdeling gemaakt (na 10u00 zodat de ochtendzorgen rustig kunnen verlopen). Het online afsprakensysteem via de website is niet meer in gebruik.

’t Passantje: 011/800 355
De Kolis: 011/800 356
De Bemmert: 011/800 357
’t Zand: 011/800 351
’t Rozeke: 011/800 352
’t Riet: 011/800 353
’t Gehucht: 011/800 354
’t Klooster: 011/800 363
’t Heike: 011/800 362
’t Ven: 011/800 367

 • De afdeling bepaalt zelf het aantal bezoeken dat tegelijk op de afdeling kan plaatsvinden (met een maximum van 4 bezoekers tegelijk per afdeling).
 • Bezoek is mogelijk tussen 13u00 en 17u00 op weekdagen, op zondag tussen 14u00 en 17u00.
 • Duur bezoek: 1 uur per bezoeker
 • Het bezoek vindt bij voorkeur buiten plaats of op de kamer (familie kan gaan wandelen met bezoeker)
 • De cafetaria is tot 17 juni 2020 niet geopend voor bezoek!
 • De persoonlijke was van de bewoner wordt door de bezoeker meegenomen naar de kamer. (De was wordt dus niet meer gebracht en opgehaald via de glazen sas aan het onthaal!)
 • De bezoeker meldt zich aan op het onthaal, met een persoonlijk mondmasker!
 • Aan het onthaal wordt u als bezoeker geregistreerd, vult u een verklaring op eer in dat u geen symptomen van COVID-19 vertoont en de laatste 14 dagen niet ziek bent geweest.
 • U ontsmet, als bezoeker, uw handen, houdt afstand en gaat rechtstreeks naar de afdeling! Daar wordt u verwelkomd door onze medewerker en bewoner.
 • Wij vragen u om het toilet op de kamer of op de afdeling niet te gebruiken. U kan, indien nodig terecht op het daarvoor voorziene toilet aan het onthaal.

Wij vertrouwen op jullie verantwoordelijkheidszin bij het naleven van de maatregelen en afspraken.
Wij wensen jullie mooie en gezellige ontmoetingen met jullie naasten!

Met vriendelijke groeten,
Jos Claes, Campusdirecteur WZV Sint-jozef (Integro vzw)

Recent nieuws
Oproep: Blijf je houden aan de corona-maatregelen!

Beste bewoner, familie, mantelzorger, Op 8 januari 2021 werden onze bewoners voor een eerste keer gevaccineerd. Indien alles verloopt zoals gepland zijn zowel bewoners als medewerkers tegen half februari twee maal gevacineerd en zijn wij tegen eind februari beschermd tegen het

Lees meer
Een hoopvolle vaccinatiedag voor WZC Sint-Jozef!

De eerste vaccinatie voor onze bewoners en een groep medewerkers is vlot verlopen. Een dikke dankjewel aan het vaccinatieteam, CRA en medewerkers voor het goede verloop.Ook goed nieuws i.v.m. de collectieve testing van medewerkers. Onze medewerkers werden negatief getest op

Lees meer