COVID-19 Aangepaste richtlijnen BEZOEK

Beste familie, mantelzorger,

In ons woonzorgcentrum worden er regelmatig medewerkers in quarantaine geplaatst en worden bewoners bij enige vermoeden van symptomen preventief getest. Tot op heden hebben we tijdig de nodige voorzorgen kunnen nemen en is er nog geen enkele bewoner positief getest. Het komt wel heel dichtbij.
Zoals jullie waarschijnlijk reeds via de media vernomen hebben, stijgen de cijfers van het aantal met Corona besmette personen nog steeds. De Vlaamse regering besliste gisteren om ook in Vlaanderen bijkomende maatrelen te treffen.
In lijn met de oproep van de Vlaamse regering passen wij onze bezoekregeling aan als volgt:

 

  • Elke bewoner kan bezoek ontvangen van maximum twee personen.
  • Eén van die twee personen mag om de 14 dagen wisselen.
  • Elke bewoner kan dagelijks één bezoek ontvangen
  • Alle bezoeken zijn beschermde bezoeken (dit wil zeggen: iedereen draagt gedurende het bezoek een chirurgisch mondmasker!)

Wij zullen elke familie contacteren om af te spreken wie de twee bezoekers zullen zijn.

Wij rekenen op iedereen in de strijd tegen het coronavirus en stillaan ook de strijd voor het in stand houden van de zorg!

 

 

 

 

 

Recent nieuws
Update COVID-19 WZC Sint-Jozef

Beste bewoner, familie, mantelzorger, Dat wij onze inspanningen om de risico's  op een besmetting met het coronavirus nog een tijdje moeten volhouden, is stillaan duidelijk geworden. Volhouden is de boodschap. Wij merken echter dat het moeilijker en moeilijker wordt om vol

Lees meer
Update COVID-19 maatregelen CVD De Buurt

Beste genieter van CVD De Buurt en familie,  De tweede coronagolf raast door het land. Toch heeft de overheid beslist om de Centra Voor Dagverzorging NIET te sluiten. En daar zijn we blij om.We vinden het belangrijk jullie een

Lees meer