Update COVID-19 WZC Sint-Jozef

Beste bewoner, familie, mantelzorger,

Dat wij onze inspanningen om de risico's  op een besmetting met het coronavirus nog een tijdje moeten volhouden, is stillaan duidelijk geworden. Volhouden is de boodschap. Wij merken echter dat het moeilijker en moeilijker wordt om vol te houden.  De behoefte aan sociaal contact, samen zijn met ieder die ons dierbaar is, onze kleine bubbel uitbreiden,… missen wij steeds meer.

Toch willen wij vragen om vol te houden en de gemaakte afspraken na te leven. Alleen dan kunnen wij de huidige bezoekregeling behouden.

In WZC Sint-Jozef geraken er regelmatig medewerkers en bewoners besmet. Bij de meeste besmettingen stellen wij geen of weinig symptomen vast. Dit is echter het verraderlijke van de situatie . Het is positief dat diegenen die besmet geraken er weinig last van hebben maar voor ons is het een hele uitdaging om tijdig actie te ondernemen.  Zo worden, uit voorzorg, op dinsdag 24/11 alle medewerkers opnieuw getest.

Het goede nieuw is dat wij op dit moment de situatie onder controle hebben. Het virus is in huis en extra waakzaamheid blijft geboden. Zich houden aan de afspraken en regels en geen creatieve wegen zoeken om eraan te ontsnappen is nu meer dan ooit noodzakelijk.

Samen staan wij sterk!

Recent nieuws
Update COVID-19 maatregelen CVD De Buurt

Beste genieter van CVD De Buurt en familie,  De tweede coronagolf raast door het land. Toch heeft de overheid beslist om de Centra Voor Dagverzorging NIET te sluiten. En daar zijn we blij om.We vinden het belangrijk jullie een

Lees meer
Update COVID-19 WZC Sint-Jozef

Beste familie, mantelzorger, Sneller dan verwacht heb ik  nieuws te melden. Eén bewoner en één personeelslid werden positief getest op het coronavirus. Zij stellen het goed en hebben milde symptomen. Uit voorzorg hebben wij één

Lees meer