Update COVID-19 WZC Sint-Jozef

Beste bewoner, familie, mantelzorger, … 

Eindelijk is er licht aan het einde van de tunnel. Er is hoop om binnenkort van start te kunnen gaan met de vaccinatie tegen het coronavirus.  Eindelijk, want iedereen wordt al die corona-regels beu.  Toch is volhouden de boodschap! Tot nu toe zijn wij erin geslaagd om in ons huis het coronavirus weinig of geen kans te geven.  Ik wil een zeer warme oproep doen aan jullie allemaal om tijdens de komende weken en feestdagen samen inspanningen te doen om dit zo te houden!  De regels waaraan wij ons houden in WZC Sint-Jozef zijn  gelijklopend met de regels waaraan wij ons in België allemaal moet houden.  

Voor alle duidelijkheid lijst ik de afspraken die voor WZC Sint-Jozef gelden nog even op: 

  • Iedere bewoner mag twee bezoekers ontvangen die om de 14 dagen mogen wisselen. 
  • Er is maar één bezoeker gelijktijdig aanwezig 
  • Alle bezoeken zijn beschermde bezoeken. Dat wil zeggen dat iedereen een mondmasker draagt, zeker daar waar de afstand van 1,5 meter niet kan gewaarborgd worden!   
  • Bij bezoek van een bewoner aan familie is de regel nog altijd dat een familie (bubbel) maar één iemand thuis mag ontvangen. Voor een alleenstaande zijn dat twee personen. Indien er afgeweken wordt van deze regels, wordt aan onze bewoner gevraagd om 7 dagen in quarantaine te gaan.  
  • Na een familiebezoek van meerdere dagen gaat men sowieso voor 7 dagen in quarantaine. 

De recente nieuwsberichten over corona-uitbraken in woonzorgcentra tonen aan dat wij nog steeds zeer voorzichtig moeten zijn.  Wij zullen er alles aan om de eindejaarperiode voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.  Samen staan wij sterk! 

Jos Claes, Campusdirecteur WZC Sint-Jozef 

 

Recent nieuws
Overheid kondigt versoepelde maatregelen aan: een gemiste kans.

Zoals velen onder jullie reeds vernomen hebben, heeft de overheid op 17.02.2021 nieuwe maatregelen voor bezoek in woonzorgcentra uitgevaardigd. Tot onze spijt zijn deze 'versoepelingen' strenger dan de regeling die wij tot nu toe kenden. In bijlage en hieronder kunnen

Lees meer
Versoepeling bezoekersregeling

Beste bewoner, familie, mantelzorger, bezoeker, … Goed nieuws! In dialoog met de andere Integro-huizen, coördinerend raadgevend arts, medewerkers en bewoners zetten wij opnieuw een aantal voorzichtige stappen richting meer welzijn en kleur voor de bewoners in ons

Lees meer