Oproep: Blijf je houden aan de corona-maatregelen!

Beste bewoner, familie, mantelzorger,

Op 8 januari 2021 werden onze bewoners voor een eerste keer gevaccineerd. Indien alles verloopt zoals gepland zijn zowel bewoners als medewerkers tegen half februari twee maal gevacineerd en zijn wij tegen eind februari beschermd tegen het coronavirus.

Via de media krijgen wij echter voortdurend berichten dat er uitbraken zijn woonzorgcentra, ook inwoonzorgcentra in de buurt en de Britse variant van het virus circuleert ook al in Limburg.

Ik wil iedereen nogmaals oproepen om uiterst voorzichtig te zijn, alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen en zich aan de bezoekregeling te houden.

Het is op dit moment echt nagelbijten in het zicht van de eindmeet.  Laat ons samen nog een extra inspanning doen op weg naar de vrijheid.

De bezoekregeling die op dit moment van toepassing is, is dat er één bezoek per dag mogelijk is en dat er twee vaste bezoekers zijn die om de 14 dagen mogen wisselen. Uitzonderingen kunnen besproken worden bij de directie.

Samen staan wij sterk!

Jos Claes

Recent nieuws
Overheid kondigt versoepelde maatregelen aan: een gemiste kans.

Zoals velen onder jullie reeds vernomen hebben, heeft de overheid op 17.02.2021 nieuwe maatregelen voor bezoek in woonzorgcentra uitgevaardigd. Tot onze spijt zijn deze 'versoepelingen' strenger dan de regeling die wij tot nu toe kenden. In bijlage en hieronder kunnen

Lees meer
Versoepeling bezoekersregeling

Beste bewoner, familie, mantelzorger, bezoeker, … Goed nieuws! In dialoog met de andere Integro-huizen, coördinerend raadgevend arts, medewerkers en bewoners zetten wij opnieuw een aantal voorzichtige stappen richting meer welzijn en kleur voor de bewoners in ons

Lees meer