Overheid kondigt versoepelde maatregelen aan: een gemiste kans.

Zoals velen onder jullie reeds vernomen hebben, heeft de overheid op 17.02.2021 nieuwe maatregelen voor bezoek in woonzorgcentra uitgevaardigd. Tot onze spijt zijn deze 'versoepelingen' strenger dan de regeling die wij tot nu toe kenden.

In bijlage en hieronder kunnen jullie de brief vinden van Roel Eerlingen, algemeen directeur Integro vzw, met de nodige informatie en nieuwe maatregelen. 

 

Overheid kondigt versoepelde bezoekregeling aan : een gemiste kans.

Beste bewoners, familie en vrienden,

Beste collega’s,

De beperkingen in de bezoekregeling, nu al méér dan 11 maanden, eisen hun tol. Vooral bij bewoners die in een woonzorgcentrum verblijven. Het verblijf in een woonzorgcentrum hoort een warme tijd te zijn waarin professionele zorg en nabije familie en vrienden hand in hand de bewoners met veel liefde omringen. De strenge bezoekregelingen zijn een noodzakelijk kwaad in de bestrijding van de vreselijke corona-pandemie. Maar bij Integro staat een kwaliteitsvol, kleurrijk leven écht voorop. Daarom hadden we de intentie om op basis van wetenschappelijke kennis geen enkele kans onbenut te laten om verregaande versoepelingen door te voeren. Het bereiken van een hoge vaccinatiegraad bij bewoners en medewerkers maakte dit naar onze inzichten echt wel mogelijk.

Gisteren bereikten ons echter de nieuwe richtlijnen omtrent de bezoekregeling in de woonzorgcentra. Integro is verrast en diep ontgoocheld door de erg voorzichtige houding van de overheid. Het gaat volledig voorbij aan de werking en effecten van een vaccin. Het getuigt bovendien van weinig inlevingsvermogen van wat er echt leeft bij de bewoners in woonzorgcentra en van wat momenteel reeds gangbaar was inzake de bezoeken. We kunnen dan ook nauwelijks spreken van een versoepeling. Ik beloof u dat Integro alles zal doen wat in onze mogelijkheden ligt om, in open dialoog met onze koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, het Kabinet Beke en het Vlaams Agentschap een verdere en snelle versoepeling te bepleiten. Een versoepeling die wetenschappelijk onderbouwd is. Een versoepeling die verder bouwt op de daadwerkelijke bescherming van het vaccin.  Een versoepeling die een oprechte afweging maakt tussen de grootte van het risico dat we met de maatregelen willen beheersen en de grootte van het mentale leed dat we onze bewoners, hun familie en vrienden ermee blijven aandoen. De overheid zelf zegt de intentie te hebben snel een evaluatie te maken van deze nieuwe maatregelen en waar mogelijk verder te versoepelen. Een heel duidelijk en spoedig perspectief dringt zich op nu alle bewoners en nagenoeg alle medewerkers het engagement aangingen om zich te laten vaccineren met het oog op normalisering in de woonzorgcentra.

Intussen zal Integro zich noodgedwongen aanpassen aan de nieuwe overheidsrichtlijnen. We doen hierbij beroep op de medewerking en verantwoordelijkheidszin van allen: bewoners, bezoekers en medewerkers.

Het nieuwe kader van richtlijnen kunnen we als volgt samenvatten:

  • Elke bewoner kan twee nauwe of knuffelcontacten zien, met fysieke nabijheid dus. Dat gebeurt op de kamer. Die twee contacten kunnen om de twee weken wisselen.
  • Bijkomend kan de bewoner, net zoals elke burger, buiten bijkomende personen zien, binnen een maximale groep van vier.
  • Ondersteuning door de mantelzorger kan, bijvoorbeeld om te helpen tijdens de maaltijd. Dat
    gebeurt dan op de kamer.
  • Registratie van iedere bezoeker is nodig.
  • Algemene veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van een mondmasker, het houden van afstand, een strikte handhygiëne blijven van kracht voor iedereen. Voor eventuele knuffelcontacten gelden er uiteraard andere afspraken. 

Vriendelijke groeten,

Roel Eerlingen, algemeen directeur Integro VZW                                                            Pelt 18 februari 2021

 

Recent nieuws
Update COVID-19 WZC Sint-Jozef

Beste bewoner, familie, mantelzorger, Dat wij nog niet verlost zijn van het coronavirus ervaren wij in WZC Sint Jozef nog steeds. Op onze afdeling voor kortverblijf 't Passantje verblijven momenteel drie bewoners die op 13.04.2021 positief getest werden op corona.  Ondanks

Lees meer
Sint-Jozef feest: 'Lieve mensen, wij willen jullie kro-KUSSEN!

Op 19 maart vieren wij in WZC Sint-Jozef onze patroonheilige Sint-Jozef met een lekkere feestmaaltijd op de afdelingén de spreuk: 'Lieve mensen, wij willen julllie kro-KUSSEN!'Een veelzeggende spreuk in deze coronatijden want kussen en knuffelen, daar wachten we voorlopig

Lees meer