Geschiedenis

Geschiedenis

 

 

Oorsprong

Er was eens een vrouw genaamd Jeanne Haze, stichteres van de Dochters van het Kruis. Op 26 september 1887 namen haar Dochters van het Kruis hun intrek in het pasgebouwde klooster te Neerpelt om een school over te nemen van slotzusters die onderwijs gaven achter tralies. Al heel vlug werd gevraagd om ook een huis te openen voor arme bejaarden die geen opvang hadden. In de gebouwen van het klooster werd een rusthuis ondergebracht waar de bejaarden zich al snel thuisvoelden. Ze hielpen de zusters met dagelijkse beslommeringen zoals land bewerken, groenten schoonmaken, afwassen, etc. 

In 1976 werd de eerste steen gelegd van hun nieuwe rusthuis met meer comfort. Ruim twee jaar later kon dit in gebruik genomen worden. Bovendien werd de Raad van Bestuur van het rusthuis verder aangevuld met leken. In 1991 gaven de zusters hun directiefunctie door aan dhr. Jos Claes. 

 

Uitbreiding van het zorgaanbod

In die tijd was er nog niet veel keuze wat betreft het zorgaanbod. De bejaarde kon thuis blijven wonen of zijn intrek nemen in het rusthuis. Met de jaren nam de vraag naar een andere soort van zorgverlening echter toe. Deze vragen omvatten onder andere een vorm van zelfstandig wonen in een aangepaste seniorenflat waarbij de bejaarde kon genieten van een veilige woonomgeving en, indien nodig, beroep kon doen op professionele hulpverlening. Hierop inspelend werd in 1995 serviceflatgebouw 't Gangske gerealiseerd. Dit is een serviceflatcomplex van 15 appartementen met dienstverlening. 

In het rusthuis werden steeds meer zorgbehoevende bewoners opgenomen. Er was nu ook sprake van een rust- en verzorgingstehuis waarin valide en fysiek zorgbehoevende bejaarden en bejaarden met dementie samenwoonden op de verschillende wooneenheden. Aangezien personen met dementie om specifieke zorg en begeleiding in een aangepaste woon- en leefomgeving vragen, werd steeds meer de vraag gesteld of we hen wel op een optimale wijze zorg aanboden. Als antwoord hierop besloten de Raad van Bestuur en directie een afdeling voor bijzondere begeleiding voor personen met dementie uit te bouwen. Tegelijkertijd werd een bestaand gedeelte van het rusthuis gerenoveerd. In oktober 1999 werd deze wooneenheid in gebruik genomen. 

 

In 2004 werd bovendien een nieuw serviceflatgebouw gebouwd, namelijk 'De Zandberg'. Dit is een woningcomplex met 17 comfortabele appartementen ten behoeve van senioren die nog voldoende zelfstandig zijn, maar anderzijds ook de geborgenheid van het verderop gelegen rusthuis appreciëren. Bij het ontwerpen van deze flats zijn we er van uitgegaan dat ook de minder mobiele senior zonder al te veel belemmeringen van deze woonvorm gebruik kan maken. Residentie 'De Zandberg' is dan ook volledig rolstoeltoegankelijk. 

Niet veel later, namelijk in 2010, werd 'De Nieuwstraat' gerealiseerd, een woningcomplex met vijf ruime appartementen die wat betreft dienstverlening in verbinding staan met Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef. Bovendien stelde ons centrum toen ook zes woongelegenheden ter beschikking voor kortverblijf. Deze waren gelegen in 't Klooster.

In 2012 werd tot slot een partnerschap aangegaan met seniorenmakelaar G’oudendag voor de realisatie van serviceflatgebouw 'Alto'. Dit woningcomplex bestaat uit 27 comfortabele appartementen. De bewoners van Alto huren dan wel via een externe makelaar, maar zij kunnen nog altijd gebruik maken van de dienstverlening van WZC Sint-Jozef. Hier vind je meer informatie over deze residentie.

 

In januari 2011 startte het woon- en zorgcentrum met dagverzorgingscentrum 'De Buurt' dat diensten aanbiedt aan senioren (65+) die verzorging en/of ondersteuning nodig hebben, maar toch thuis kunnen of willen blijven wonen. In een geborgen en veilige omgeving wordt gedurende de weekdagen zinvolle tijdsbesteding aangereikt. 

 

Veranderende infrastructuur

De levensverwachting van ouderen blijft stijgen. Ouderen blijven langer valide, dus ook langer zelfstandig. Dit vraagt om aangepaste zorgnoden in een toenemende vergrijzing. Er is nood aan netwerkvorming en samenwerkingsverbanden in de ouderenzorg. De omkadering van de thuiszorg neemt toe, zodat de oudere zijn oude dag zo lang mogelijk thuis kan doorbrengen. Hierdoor zullen enkel de zwaarst zorgbehoevenden in het woon- en zorgcentrum verblijven. Ook het aantal personen met dementie zal in de toekomst verder toenemen. 

De nieuwe noden en verwachtingen die deze evoluties met zich meebrengen, hebben consequenties voor zowel de dienstverlening als de infrastructuur in ons woon- en zorgcentrum. Nieuwbouw en aanpassingen van de accommodatie drongen zich op. De jaren 2011-2014 worden dan ook gekenmerkt door grote bouw- en verbouwingsactiviteiten, namelijk vervangingsnieuwbouw en renovatie van het oude gedeelte dat afstamt uit 1976. Architecten kregen de opdracht kleinschaligheid binnen de grootschaligheid te creëren. 

Op 8 oktober 2012 verhuisden de bewoners van het oude gebouw naar het nieuwe gebouw in de Onderwijslaan. Dit telt vier afdelingen, namelijk 't Zand, 't Rozeke, 't Riet en 't Gehucht. Elke afdeling huisvest maximaal 16 bewoners. Meteen na de verhuis werden de renovatiewerken aan het oude gebouw gestart. In november 2014 werd de nieuwbouw in gebruik genomen. 

 

Naar aanleiding van deze verhuis waarin een kleinschalige werking binnen de grootschaligheid uitgetekend werd, maakte WZC Sint-Jozef de fundamentele keuze om geïntegreerd te gaan werken op de kleinschalige afdelingen. We kiezen ervoor te werken met zelforganiserende (h)echte teams die instaan voor de zorg en het welzijn van de bewoners en die gecoacht worden door de afdelingscoördinatoren. Bovendien kiezen we via het ESF-project 'Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef als organisatie op weg naar de toekomst' voor een grondige aanpak zodat we de nieuwe arbeidsorganisatie alle kansen geven en onze medewerkers daarin zo goed mogelijk kunnen begeleiden en laten meedenken. 

 

Huidige situatie

Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef Neerpelt bestaat momenteel uit 153 woongelegenheden (waarvan 10 kortverblijf) in de vorm van een eenpersoonskamer of appartement voor echtparen, en 64 assistentiewoningen die ingeplant zijn op verschillende locaties in het centrum van Neerpelt, en een dagverzorgingscentrum.

Sinds 1 januari 2018 maken we bovendien deel uit van de VZW integro, een fusie van acht Limburgse woon- en zorgcentra. Via deze fusie kunnen we optimaal bijdragen aan alle facetten van een kwaliteitsvol leven van de oudere zorgvragers én van onze medewerkers. Integriteit, kwaliteit en dialoog zijn sleutelwaarden in het Integro-beleid.

Tot slot starten we binnenkort met de bouw van een nieuw woon- en zorgcentrum genaamd 'Teutenhof'. Dit zal bestaan uit 46 assistentiewoningen en gelegen zijn in Sint-Huibrechts-Lille. Het gebouw zal bestaan uit drie aaneengeschakelde volumes, die open en toegankelijk zijn. De assistentiewoningen zijn geschikt voor actieve, zelfstandige senioren en kunnen voorzien worden van alle zorgen en dienstverlening voor bewoners die meer zorgbehoevend zijn.

 

En zo groeide stilaan onze (t)huis met een ziel. Een huis waar energie in zit. Warmte. Pit. Een huis waarin kwaliteit van leven vooropstaat. Waar iedereen zorg draagt voor elkaar. En de bejaarde bewoners? Zij leven er tevreden en gelukkig! Dit sprookje willen we verder waarmaken. Samen!

 

HEB JE EEN VRAAG?

Heb je een vraag betreffende onze diensten of een algemene vraag? Wij helpen je graag verder!

Contacteer ons
MEER INFORMATIE
  • Klik hier voor een verdere verdieping in onze historiek.
  • Klik hier voor meer informatie over de Dochters van het Kruis.
  • Klik hier voor een artikel over onze innovatieve organisatie in Flanders Synergy, ledenmagazine (pg. 6-9, maart 2016). 
  • Klik hier voor meer info over het Congres Flanders Synergy (29.08.2016) waar WZC Sint-Jozef aan deelnam. 
Versoepeling bezoek in WZC Sint-Jozef

Beste bewoner, familie, mantelzorger, Wij zijn blij een nieuwe versoepeling van de bezoekregeling aan te kondigen.Vanaf vandaag mogen onze bewoners  gelijktijdig 4 bezoekers ontvangen.Wij wensen iedereen fijne contacten met familie, vrienden en kennissen toe en hopen

Lees meer
Versoepeling bezoekregeling

Beste bewoner, familie, mantelzorger, Eindelijk is de weg naar de vrijheid in zicht.  Door de hoge vaccinatiegraad van bewoners en medewerkers mogen wij stillaan beginnen na te denken over versoepelingen in de bezoekregeling. Versoepelingen waar iedereen zo naar

Lees meer