Missie, visie en waarden

Missie, visie en waarden

 

Missie

Als woon- en zorgcentrum willen we bij Sint-Jozef Neerpelt graag een '(t)huis met een ziel' zijn. Onze bewoners worden gekoesterd en onze medewerkers luisteren graag naar hun verhalen. We hechten veel belang aan een deskundige en bezielde werking. WZC Sint-Jozef staat dus niet enkel in voor het verlenen van zorg, maar neemt tevens het wonen en leven met oog voor het sociale netwerk van de oudere als een belangrijk uitgangspunt. Daartoe bieden we een veilige woonomgeving aan waarin de bewoner aan zinvolle tijdbesteding kan doen en sociale contacten kan leggen. Ons centrum wilt een open huis zijn en samen met andere zorgaanbieders een netwerk vormen dat tegemoetkomt aan de wensen en noden van de hoogbejaarde zorgvrager. Dit wordt ook verteld in ons rusthuislied dat u hieronder kunt beluisteren.

 

 

Visie

Deze missie om een deskundige en bezielde werking aan te bieden vertaalt zich in een gezamenlijke missie, namelijk 'Kwali-TIJD van leven in dialoog'. In Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef willen we graag tijd maken voor kwaliteit en quality-time bieden aan onze bewoners door zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de bewoner binnen onze beschikbare tijd. We vinden het belangrijk dat dit steeds gebeurt in dialoog met bewoner, familie, onze medewerkers en andere zorgpartners opdat we onze werking voortdurend kritisch kunnen bevragen en ons open kunnen stellen voor nieuwe inzichten. Dit wordt aangemoedigd door het project 'PREZO Woonzorg' dat ingericht wordt door de Vlaamse overheid en dat sinds 2016 geïmplementeerd wordt in WZC Sint-Jozef voor de uitbouw van het kwaliteitsbeleid. 

 

'Kwali-TIJD van leven in dialoog' vertaalt zich in volgende kwaliteitssterren:

 1. Keuzemogelijkheden voor bewoners wat betreft dagindeling, tijdsbesteding, verzorging, maaltijden, etc.
 2. Wonen in een veilige woonomgeving doelt op de mogelijkheid om zelf een gezellige omgeving te creëren met persoonlijke bezittingen en op de nabijheid van mensen, mantelzorgers, familie, zorgverleners, etc.
 3. Animatie en zinvolle tijdsbesteding wijzen op het door ons centrum aangeboden zinvol ontspanningsaanbod.
 4. Leefgemeenschapsvorming duidt er op dat we ons uiterste best doen om zo veel mogelijk aan te sluiten bij het leven van onze bewoners door o.a. contacten te leggen met verenigingen.
 5. Individualiteit wordt geprezen. Iedere bewoner is uniek en de moeite waard om te leren kennen. We hebben aandacht voor de kleine dingen die voor de bewoner toch van grote waarde zijn.
 6. Teams van bekwame, gemotiveerde, goed opgeleide, warme en zorgzame medewerkers stellen elke dag opnieuw het 'leven' boven ouderdom, ziekte en afhankelijkheid. 
 7. Efficiënt en zuinig beheer.
 8. In dialoog met alle zorgpartners en de bewoner zelf komen we tot een goed zorgpatroon. 
 9. Thuis is een belangrijk element aangezien we het belangrijk vinden dat de bewoners zich thuis kunnen voelen in ons centrum.
 10. Sociale contacten worden gestimuleerd. We wensen dat iedere bewoner, bezoeker en vrijwilliger mag ervaren dat hij/zij hier welkom is.
 11. Spiritualiteit die eigen is aan het christen-zijn willen wij op een eigentijdse manier levendig houden.
 12. Teamspirit drijft onze personeelsleden ertoe om naast de zorg voor de bewoners ook aandacht te besteden aan de zorg voor elkaar.
 13. Erkenning legt de klemtoon op welzijn en kwaliteit van leven.
 14. Respect voor de privacy en autonomie van de bewoner is van groot belang.
 15. Regelmaat in overleg wijst erop dat we streven naar een goede samenwerkingsstructuur van inspraak, overleg en open gesprekken. 
 16. Echte bezielde zorg doelt er op dat we bij WZC Sint-Jozef echt begaan zijn met de bewoners. Het is werken en leven vanuit het hart.
 17. Netwerkvorming toont aan dat ons centrum samen met andere diensten uit de regio een netwerk vormt dat tegemoetkomt aan de noden van de ouderen. 

 

Bovenstaande missie kreeg in 2010 een warmere invulling via de slogan 'een (t)huis met een ziel'. 

 

Waarden

Deze visie geeft vorm aan onze kernwaarden:

 • Bezielen
 • Samenwerken
 • Luisteren naar verhalen
 • Deskundigheid

Deze waarden vormen niet enkel het fundament van onze werking, maar zijn ook inspirerend in die zin dat iedere medewerker van ons woon- en zorgcentrum een beeld kan geven aan deze waarden. 

 

 
HEB JE EEN VRAAG?

Heb je een vraag betreffende onze diensten of een algemene vraag? Wij helpen je graag verder!

Contacteer ons
ONZE WAARDEN

MEER INFORMATIE
 • Klik hier voor een verdieping van onze missie, visie en waarden. 
 • Klik hier voor een presentatie over het verhaal van onze visie.
 • Klik hier voor een woordje uitleg over onze spiegelboom.
 • Klik hier om de tekst van ons rusthuislied te lezen.
Versoepeling bezoek in WZC Sint-Jozef

Beste bewoner, familie, mantelzorger, Wij zijn blij een nieuwe versoepeling van de bezoekregeling aan te kondigen.Vanaf vandaag mogen onze bewoners  gelijktijdig 4 bezoekers ontvangen.Wij wensen iedereen fijne contacten met familie, vrienden en kennissen toe en hopen

Lees meer
Versoepeling bezoekregeling

Beste bewoner, familie, mantelzorger, Eindelijk is de weg naar de vrijheid in zicht.  Door de hoge vaccinatiegraad van bewoners en medewerkers mogen wij stillaan beginnen na te denken over versoepelingen in de bezoekregeling. Versoepelingen waar iedereen zo naar

Lees meer