Project Tubbe (KBS)

Project Tubbe (KBS)

Participatie Livestream #5 Zorgnet-Icuro: Maak kennis met het Tubbemodel
Tijdens de vijfde Participatie Livestream delen drie voorzieningen hun ervaringen met het Tubbemodel: Open Kring Ardooie, Floordam in Melsbroek en WZC Sint Jozef in Neerpelt. Het Tubbemodel maakt van woonzorgcentra leef- en werkplekken die de bewoners responsabiliseren en het personeel motiveren. 
Hier vind je de PowerPoint van WZC Sin-Jozef
Herbekijk de Tubbe Livestream: https://youtu.be/L68CUYYpxy

Lees hier het artikel uit Het Laatste Nieuws (5 april 2019).

Klik hier voor meer info over het project Tubbe van de Koning Boudewijnstichting: https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2019/20190612avc

 

Uitgangspunt TUBBE

Het Tubbe-model is een relatiegericht zorgverleningsmodel dat in het Tubberödshus in de Zweedse gemeente Tjörn werd uitgerold, geïnspireerd op praktijken in het Lottehemmet zorgcentrum in Denemarken. Het uitgangspunt van dit model luidt 'zolang een mens leeft, wilt hij LEVEN!'. Uniek aan het Tubbe-model is het relationele aspect waardoor een warme en menselijke omgeving voor bewoners en medewerkers ontstaat. Een aangename, huiselijke plek waar ouderen hun leven nog ten volle kunnen leven én een aantrekkelijke, motiverende job voor medewerkers. Dit project wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting.

Dit model is een bottom-up, klantgericht model waarbij ouderen samen met medewerkers deelnemen aan thematische werkgroepen, betrokken worden in dagelijkse activiteiten en taken, zetelen in organen, etc. Bewoners mogen niet het gevoel hebben te leven op de werkplek van de medewerkers, maar geven samen met medewerkers mee vorm aan hun (t)huis. Daarnaast wordt ook aan de medewerkers heel wat regelruimte gegeven. Zij krijgen een hoge graad van autonomie op vlak van beslissingen en budgetten. Hierdoor wordt hun werk uitdagend, zijn ze meer betrokken en gemotiveerd. 

 

Toepassing in WZC Sint-Jozef

Naar aanleiding van bouw- en verbouwingswerken ging Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef op zoek naar een gepaste organisatiestructuur. We hebben ervoor gekozen om dit te doen volgens de principes van de Innovatieve ArbeidsOrganisatie (IAO). 

WZC Sint-Jozef wilt graag een innovatieve arbeidsorganisatie zijn, waar bewoners graag leven én medewerkers graag komen werken. Een innovatieve arbeidsorganisatie is een organisatiemodel waarin, naast het optimaliseren van de dienstverlening, expliciet aandacht besteed wordt aan het verbeteren van de arbeidsomgeving. IAO spitst zich toe op het creëren van betrokkenheid en motivatie bij de medewerkers. Met arbeidsomgeving bedoelen we zowel de fysieke omgeving als de cultuur en interpersoonlijke relaties. Het zelforganiserend team wordt beschouwd als de bouwsteen van de innovatieve arbeidsorganisatie. 

Sterrolmodel

Momenteel wordt het sterrolmodel in de verschillende teams uitgerold en geïmplementeerd. Dit is een model voor zelforganiserende teams waarmee de verantwoordelijkheid voor een vijftal sterrollen (= aandachtsgebieden van het team) met bijhorende teamtaken verdeeld worden over de teamleden. Het sterrolmodel helpt zelforganiserende teams met andere woorden bij het realiseren van gezamenlijke verantwoordelijkheid, coördinatie en aanspreekbaarheid. Bovendien bevordert het de teamontwikkeling, waardoor het team blijft verbeteren op de gebieden van zelfsturing en functioneren als team.

In ons woon- en zorgcentrum willen we nagaan of we de principes van het Tubbe-model kunnen integreren in onze IAO-werking, met name het sterrolmodel. We willen erover nadenken hoe we ook de bewoner in dit model kunnen integreren. Hoe kunnen we onze bewoners nog beter betrekken in onze afdelingswerking? Hoe kunnen we in onze structuur meer inspraak geven aan onze bewoners? Kunnen ook onze bewoners in werkgroepen zetelen, sterrollen ondersteunen en kleine teamtaken op zich nemen? Enzovoort. 

Afdeling 't Klooster zal in dit project samen met DVC De Buurt een stukje fungeren als pilootafdeling voor het hele WZC Sint-Jozef. Met teams 't Klooster en De Buurt bekijken we hoe, waar en wanneer bewoners betrokken kunnen worden in het sterrolmodel. Maar ook de overige afdelingen worden geïnformeerd. We zien dat er op deze overige afdelingen nu ook reeds kleine initiatieven gebeuren die bewoners meer betrekken en inspraak geven. 

Doel

We willen via dit project graag principes van het Tubbe-model integreren in het sterrolmodel van de innovatieve arbeidsorganisatie dat we momenteel uitrollen en implementeren in WZC Sint-Jozef. We willen met andere woorden naast onze medewerkers ook onze bewoners betrekken in het sterrolmodel (d.w.z. inspraak en teamtaken geven). Hierbij zullen onze medewerkers, met name de sterrolhouders, zorgen voor ondersteuning en begeleiding van de bewoners bij het opnemen van hun rol/taak. 

 

 

MEER INFORMATIE

Klik hier voor meer informatie over het Tubbe-model.

Overheid kondigt versoepelde maatregelen aan: een gemiste kans.

Zoals velen onder jullie reeds vernomen hebben, heeft de overheid op 17.02.2021 nieuwe maatregelen voor bezoek in woonzorgcentra uitgevaardigd. Tot onze spijt zijn deze 'versoepelingen' strenger dan de regeling die wij tot nu toe kenden. In bijlage en hieronder kunnen

Lees meer
Versoepeling bezoekersregeling

Beste bewoner, familie, mantelzorger, bezoeker, … Goed nieuws! In dialoog met de andere Integro-huizen, coördinerend raadgevend arts, medewerkers en bewoners zetten wij opnieuw een aantal voorzichtige stappen richting meer welzijn en kleur voor de bewoners in ons

Lees meer