Uitgangspunten

Uitgangspunten

 

Onze dagelijkse werking vertrekt vanuit volgende uitgangspunten:

  • Onze visie: een (t)huis met een ziel
  • Het verhaal van de bewoner
  • Beperken van vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Rechten van de bewoner
  • Privacy van de bewoner
  • Personen met dementie
  • Vroegtijdige zorgplanning

 

Onze visie: een (t)huis met een ziel

Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef wilt graag een (t)huis met een ziel zijn voor zijn bewoners. Ons woon- en zorgcentrum wilt binnen de dagelijkse zorg tijd maken voor kwaliteit. Wij willen dat de bewoners in onze voorziening alle kansen krijgen om voluit te leven. Daarom vinden we het belangrijk dat we onze bewoners leren kennen. Vandaar ook onze keuze om te werken op kleinschalige afdelingen van maximum 16 bewoners met zelforganiserende multidisciplinaire teams die ervoor instaan om van de afdeling een (t)huis met een ziel te maken voor de bewoners die er verblijven. Via overleg met de bewoner en familie willen we een evenwicht bereiken tussen wat voor de bewoner belangrijk is en wat haalbaar is voor ons. 

 

Het verhaal van de bewoner

In 2008 schreven we met de bewoners van ons woon- en zorgcentrum het boek 'Leven voorbij de deur'. Hierin hebben we hun verhalen over leven in het woon- en zorgcentrum gebundeld. We hebben hierbij sterk ervaren hoe belangrijk het is om de bewoner te horen in zijn verhaal. In onze zorg- en dienstverlening willen we dan ook vertrekken vanuit het verhaal van de bewoner, zijn eenvoudige verlangens en intense levenservaringen. Klik hier voor meer informatie over ons rusthuisboek.

Gaan wonen in een woon- en zorgcentrum is voor velen een ingrijpende ervaring. De vertrouwde omgeving achterlaten, de aanpassing aan nieuwe mensen en andere woonomstandigheden, etc. Een mens laat het verleden niet zomaar achter en schuift verankerde gewoonten niet zomaar opzij alsof ze nu plots niets meer zouden voorstellen. Integendeel zelfs. Daarom vinden wij de verhalen, ideeën en meningen van de bewoner van zeer groot belang. Het moeten signalen zijn die ons helpen om met de bewoner mee op weg te gaan. Want ook in het woon- en zorgcentrum moet er ruimte blijven voor wat er belangrijk is en was in het leven van de bewoner: voorkeuren, hobby's, gevoelens, voorliefdes, programma, etc. 

 

Beperken van vrijheidsbeperkende maatregelen

Ons woon- en zorgcentrum kiest voor een fixatie-arm beleid. Dit wilt zeggen dat wij ervoor opteren dat de bewoner vrij is te gaan en te staan waar hij/zij wilt. De eigenwaarde van de bewoner staat bij ons op de voorgrond. Uitgaande van deze waarde willen wij het aanwenden van vrijheidsbeperkende middelen in de zorg beperken. Soms kan een vrijheidsbeperkende maatregel echter nodig of verantwoord zijn. Dit gebeurt enkel na grondig overleg en volgens een opgelegde procedure. Meer info over ons fixatie-arm beleid lees je hier. Onze folder kan je hier bekijken.

 

Rechten van de bewoner

Sinds 2002 bestaat er een wet die de kwaliteit van de gezondheidszorgen wilt verbeteren. Deze omvat rechten zoals recht op vertegenwoordiging, vrije keuze van zorgverstrekker, kwaliteitsvolle dienstverlening, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, informatie, toestemming, klachtenbemiddeling en inzage in het patiëntendossier. Klik hier voor een uitdieping van elk van deze rechten die we respecteren in onze zorg- en dienstverlening.

 

Privacy van de bewoner

We vinden het belangrijk dat de privacy van onze bewoners wordt gerespecteerd. Onze medewerkers dienen richtlijnen te volgen om de privacy zo veel mogelijk te garanderen, zoals bijvoorbeeld kloppen op de deur vooraleer de kamer binnen te gaan. Zij zijn tevens verbonden aan het beroepsgeheim. 

 

Personen met dementie

Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef kiest er bewust voor om personen die lijden aan een vorm van dementie samen te brengen op aparte afdelingen. Op de afdelingen 't Riet, 't Rozeke, 't Ven en 't Heike willen we graag een warme, huiselijke omgeving creëren waarin de begeleiding en werking aangepast zijn aan deze bewoners. Heeft u vragen inzake dementie? Dan kan u steeds terecht bij onze referentiepersoon dementie: Lieve Mannaerts. Haar bereik je via lieve.mannaerts@sintjozefneerpelt.be of 011 80 03 50.

 

Vroegtijdige zorgplanning

In ons woon- en zorgcentrum worden thema's rond leven en dood bespreekbaar gemaakt. De bewoner krijgt de mogelijkheid om zijn wensen omtrent het levenseinde kenbaar te maken in een vroegtijdig zorggesprek. 

Vroegtijdige zorgplanning is het in dialoog gaan met de bewoner, de zorgverleners en de familie over de doelen en de gewenste richting van de zorg bij het naderende levenseinde, voor het geval de bewoner niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen. Palliatieve zorg wordt gekaderd binnen het concept van vroegtijdige zorgplanning. Palliatieve zorg is geen nieuwe, andere zorg, maar een intensieve voortzetting van de kwaliteitsvolle zorg. Deze kan geboden worden op de afdelingen door de vertrouwde medewerkers. Met vragen hieromtrent kan u steeds terecht bij onze referentiepersoon palliatieve zorg: Evi Eerdekens. Haar bereik je via evi.eerdekens@sintjozefneerpelt.be of 011 80 03 50.

 

Versoepeling bezoek in WZC Sint-Jozef

Beste bewoner, familie, mantelzorger, Wij zijn blij een nieuwe versoepeling van de bezoekregeling aan te kondigen.Vanaf vandaag mogen onze bewoners  gelijktijdig 4 bezoekers ontvangen.Wij wensen iedereen fijne contacten met familie, vrienden en kennissen toe en hopen

Lees meer
Versoepeling bezoekregeling

Beste bewoner, familie, mantelzorger, Eindelijk is de weg naar de vrijheid in zicht.  Door de hoge vaccinatiegraad van bewoners en medewerkers mogen wij stillaan beginnen na te denken over versoepelingen in de bezoekregeling. Versoepelingen waar iedereen zo naar

Lees meer