Dienstenaanbod

Woon- en zorgcentrum

 

Ouder worden is een mooi geschenk! Zeker als je ouder kan worden in de allerbeste omstandigheden. In ons woon- en zorgcentrum vindt u een huiselijke woonomgeving en zorg op maat die rekening houdt met uw wensen. Woongelegenheid en kwaliteitsvolle zorg worden daarom aan onze 153 bewoners aangeboden op 10 kleinschalige afdelingen

 

Doelgroep 

WZC Sint-Jozef richt zich bij voorkeur tot ouderen die hulpbehoevend zijn. Deze hulpbehoevendheid omvat zowel de fysieke zorg als de nood aan begeleiding of geborgenheid. We hebben in ons huis ook bijzondere aandacht voor personen met dementie.

 

Prijzen

Uw kamer is uw thuis. Onze prijzen zijn transparant en worden graag toegelicht bij een eerste kennismaking. De dagprijs varieert naargelang de afdeling en het kamertype dat u wenst. 

  • Voor een éénpersoonskamer variëren de prijzen tussen 49,54 euro en 64,16 euro per dag.
  • Een echtparenkamer bedraagt 103,81 euro per dag. 

 

In deze prijzen zijn volgende zaken inbegrepen: voeding en verzorging, kinesitherapiebehandeling voor RVT-gerechtigde bewoners, incontinentiemateriaal, basisverzorgingsmateriaal, kabeldistributie, was van het bedlinnen, onderhoud van de kamer, familiale verzekering en een brandverzekering voor uw inboedel. 

Zaken die niet inbegrepen zijn: kosten van de huisarts, apotheek, kapper, pedicure, was van persoonlijk linnen en telefoonkosten.

 

We willen niemand weigeren in ons woon- en zorgcentrum omdat hij/zij niet in de onkosten kan voorzien. Daarom vragen we iedere kandidaat-bewoner, ongeacht de financiële situatie, een borgstelling in orde te brengen voor de definitieve opname. Hiervoor dient u een afspraak te maken bij het OCMW van uw gemeente.

 

Inschrijving

In ons woon- en zorgcentrum vinden we het belangrijk dat een aanvraag tot opname door de oudere zelf gebeurt indien dit mogelijk is. De aanvraag wordt opgenomen in een wachtlijst naargelang het zorgprofiel. Kandidaat-bewoners van de gemeente Neerpelt genieten voorrang. Wanneer er een kamer vrijkomt, wordt aan de hand van volgende criteria bepaald wie kan opgenomen worden: 

  • Zorgprofiel a.d.h.v. de Katz-schaal
  • Woonplaats van de kandidaat-bewoner
  • Datum van inschrijving

 

Gedurende de wachttijd

Indien een inschrijving in ons woon- en zorgcentrum om bepaalde redenen niet meer nodig zou zijn voor de kandidaat-bewoner, wordt ten zeerste gevraagd om ons hiervan op de hoogte te brengen. Zo kunnen wij onze wachtlijsten up-to-date houden.

Indien uw behoefte aan zorg wijzigt gedurende de wachttijd is het belangrijk om ons hiervan op de hoogte te brengen. Op die manier kunnen wij eventuele wijzigingen op de wachtlijst doorvoeren. U mag ook steeds een nieuwe Katz-schaal binnenbrengen bij eventuele wijzigingen. 

 

De opname

Indien er een kamer voor u vrijkomt, wordt u steeds verwittigd. U bent vrij in uw beslissing om naar ons woon- en zorgcentrum te verhuizen. Wanneer u het desbetreffende aanbod zou weigeren, wordt u terug onderaan de wachtlijst geplaatst. 

Voordat de opname plaatsvindt, wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin we enerzijds willen peilen naar uw verwachtingen, wensen, zorgen, etc. Anderzijds overlopen we tijdens dit gesprek enkele administratieve en praktische zaken.