Dienstenaanbod

Kortverblijf

 

Heeft u interesse in een tijdelijk verblijf in ons woon- en zorgcentrum? Wij stellen 10 kamers ter beschikking voor kortverblijfopname bovenop onze standaard residentiële zorg. De meeste ouderen wensen namelijk zo lang mogelijk in de eigen thuissituatie te verblijven. Een zorgbehoevende oudere kan maximum 60 aaneensluitende dagen worden opgenomen in kortverblijf. Het totaal aantal dagen bedraagt 90 per jaar.

Tijdens het verblijf kan u, net als de andere bewoners, gebruik maken van de zorg- en dienstverlening in het woon- en zorgcentrum:

  • Tijdens uw verblijf beschikt u over een volledig ingerichte éénpersoonskamer.
  • We bieden zorg op maat.
  • We maken graag tijd voor kwaliteit en quality-time. We houden zo veel mogelijk rekening met persoonlijke wensen en noden.
  • We werken graag aan een huiselijke en geborgen sfeer.

 

Doelgroep

Kortverblijf 't Passantje richt zich tot ouderen die:

  • Thuis verzorgd worden. Wanneer de zorg tijdelijk een te zware belasting vormt, kan een kortverblijf een ontlasting betekenen.
  • Na een ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen gaan omdat verder herstel nodig is. Zij kunnen de nodige verzorging genieten in een aangename omgeving.
  • Een mantelzorger hebben die even op adem wilt komen of graag met een gerust hart op vakantie wilt.

 

Prijzen

Uw kamer is uw thuis. Onze prijzen zijn transparant en worden graag toegelicht bij een eerste kennismaking. Voor een bemeubelde éénpersoonskamer en de nodige zorgverlening in kortverblijf betaalt u, afhankelijk van de kamer, tussen 62,01 en 63,64 euro per dag.

In deze prijzen zijn volgende zaken inbegrepen: voeding en verzorging, incontinentiemateriaal, basisverzorgingsmateriaal, was van het bedlinnen en onderhoud van de kamer. 

Zaken die niet inbegrepen zijn: kosten van de huisarts, kinesitherapiebehandeling, apotheek, kapper, pedicure, was van persoonlijk linnen, en telefoonkosten.

 

Goed om te weten: Bepaalde mutualiteiten bieden hun leden een tussenkomst op het factuurbedrag van een kortverblijf of van een dagverzorgingscentrum.

 

Reserveren

Indien u op zoek bent naar een kortverblijf of een kortverblijf wilt vastleggen in de toekomst, kan je steeds contact opnemen met de sociale dienst van ons woon- en zorgcentrum. Zij kunnen u meer informatie geven.