Studenten

Organogram

 

Klik hier voor een grafische weergave van ons organogram.

Klik hier voor een uitgebreid woordje uitleg bij ons organogram. De verkorte versie vindt u hieronder.

 

De grafische weergave maakt al snel duidelijk dat we in WZC Sint-Jozef zo veel mogelijk streven naar een horizontale zelforganiserende organisatie. Een hiërarchische verticale structuur wordt dus vermeden. Onze structuur vertrekt vanuit het welzijn van de zorgvrager. Daaronder verstaan wij vaste bewoners en bewoners in kortverblijf, serviceflatbewoners en de gebruikers van De Buurt.

De teams van zorgkundigen, verpleegkundigen, logistieke medewerkers, onderhoudsmedewerkers, animatie en ergotherapeuten fungeren als onze organisatiebouwstenen rondom deze bewoner. Een team bestaat uit circa 12 personen. Centraal in onze werking staan dus de kleinschalige afdelingen met een geïntegreerde werking. Deze teams worden gecoacht door de afdelingscoördinator die nauw betrokken is met het leven op de afdeling, met omkadering en ondersteuning van het beleid. Het team krijgt voldoende regel- en stuurmogelijkheden om (h)echt te werken dankzij het uitgangspunt 'zoveel mogelijk in het team leggen, tenzij dit niet anders kan'. In deze visie draagt iedere medewerker van het team de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de werking van de afdeling. Een verpleegkundige of zorgkundige moet met andere woorden ook oog hebben voor een nette en propere leefomgeving. Anderzijds staat een onderhoudsmedewerker eveneens in voor de huiselijke sfeer op de afdeling. We spreken niet meer van 'zelfsturende teams', want echt zelfsturend zijn teams nooit. Het is wel de bedoeling dat we evolueren naar teams die echt zijn en hecht kunnen samenwerken als zelforganiserende teams. (H)echt wijst erop dat het team voldoet aan de vijf essenties van een team: vertrouwen, open communicatie, commitment, aansprakelijkheid en resultaatsgericht.

Om zo goed mogelijk zorg te dragen voor leven en welzijn van de bewoners worden de teams ondersteund door de ondersteunende diensten zoals administratie, sociale dienst, keuken en cafetaria, technische dienst, en algemene zorg. Zij staan ten dienste van de zelforganiserende teams. Zo is de warme middagmaaltijd bijvoorbeeld een hoogtepunt van de dag van onze bewoners. De keuken streeft ernaar lekkere, gezonde en gezellige maaltijden aan te bieden. Momenteel werkt ook de kiné zijn toekomstige ondersteunende werking verder uit. Onder algemene zorg behoren de pastoraal en spiritueel begeleidster, referentiepersoon dementie, referentiepersoon palliatieve zorg, etc. Deze zorgvorm ondersteunt de afdelingen voornamelijk via werkgroepen waarin afdelingsleden met de nodige sterrol zetelen. 

 

Werken met autonome afdelingen vraagt om een duidelijke omkadering inzake missie, visie en waarden, en onderstreept het belang van terreinafbakening. Teams en medewerkers nemen initiatief binnen afgelijnde kaders die aangegeven worden door de Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, directie en woonzorgcoördinatoren. Samen met de betrokkenen worden deze kaders verder aan- en ingevuld.