Onze troeven

 

Een (t)huis met een ziel, ook voor onze medewerkers

In WZC Sint-Jozef willen we graag een (t)huis met een ziel zijn voor onze bewoners. We willen hen kwaliteit van leven bieden in een warme zorg- en woonomgeving. Graag maken we tijd voor kwaliteit voor en 'quality-time' met onze bewoners. We vinden het belangrijk dat dit steeds gebeurt in dialoog met bewoner, familie en onze medewerkers. 

We werken op kleinschalige afdelingen van maximaal 16 bewoners met geïntegreerde zelforganiserende teams van bekwame, gemotiveerde, goed opgeleide, warme en zorgzame medewerkers. Alle teamleden dragen samen de verantwoordelijkheid om van de afdeling een '(t)huis met een ziel' te maken voor de bewoners. Van onze medewerkers wordt gevraagd om elke dag opnieuw het 'leven' boven ouderdom, ziekte en afhankelijkheid uit te tillen. 

De sfeer in ons woon- en zorgcentrum wordt voor een groot stuk bepaald door de warme houding van onze medewerkers. We zijn daarom op zoek naar meewerkers die beantwoorden aan de waarden waarvoor WZC Sint-Jozef gaat en staat, namelijk: bezielen, deskundigheid, samenwerking in team en luisteren naar verhalen. Ook beroepsfierheid, hartelijkheid, vriendelijkheid en verantwoordelijkheidszin zijn van onschatbare waarde voor het bieden van kwaliteitsvolle zorg. 

 

Werken in WZC Sint-Jozef heeft zo zijn voordelen

In ons woon- en zorgcentrum willen we niet alleen zorg dragen voor onze bewoners, maar ook voor onze medewerkers. In onze personeelsraad zetelen medewerkers uit de verschillende afdelingen en disciplines die aandacht hebben voor en een bijdrage leveren aan onze 'zorg voor medewerkers'. 

 

Onze troeven even opgelijst:

  • We bieden je een afwisselende job met een hart.
  • We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zoveel mogelijk betrokken worden en kunnen meedenken over het reilen en zeilen in ons huis. Dit gebeurt onder meer door het opnemen van sterrollen en het zetelen in allerhande werkgroepen.
  • Als zelfstandige teamplayer in een zelforganiserend team kan je je creativiteit en talenten inzetten voor het welzijn van onze organisatie en de bewoners.
  • We stimuleren je om je verder te bekwamen en bieden vormingen aan.
  • We bieden interessante loonvoorwaarden met extralegale voordelen.
  • Maar vooral zorgen wij ervoor dat je je kan ontplooien als medewerker én als mens. 

 

Overheid kondigt versoepelde maatregelen aan: een gemiste kans.

Zoals velen onder jullie reeds vernomen hebben, heeft de overheid op 17.02.2021 nieuwe maatregelen voor bezoek in woonzorgcentra uitgevaardigd. Tot onze spijt zijn deze 'versoepelingen' strenger dan de regeling die wij tot nu toe kenden. In bijlage en hieronder kunnen

Lees meer
Versoepeling bezoekersregeling

Beste bewoner, familie, mantelzorger, bezoeker, … Goed nieuws! In dialoog met de andere Integro-huizen, coördinerend raadgevend arts, medewerkers en bewoners zetten wij opnieuw een aantal voorzichtige stappen richting meer welzijn en kleur voor de bewoners in ons

Lees meer