Kwaliteitsverslagen

In wzc Sint-Jozef zetten we in op een kwaliteitscultuur in huis. Kwaliteit moet leven! Samen met alle betrokkenen gaan we dan ook regelmatig aan tafel zitten.

Ook in onze kwaliteitswerking is er ruimte voor de bewoners (en hun naasten) om te participeren. Lees hieronder de laatste kwaliteitsverslagen van de werkgroep van Sint-Jozef:

011 80 03 50
phone