Kwaliteitswerking

Kwaliteit in de zorg dragen we hoog in het vaandel bij wzc Sint-Jozef. Sinds 2018 laten we ons inspireren door en werken we aan kwaliteit via een integraal kwaliteitsmodel. Via dat model willen we creatief, maar ook gestructureerd, inhoudelijk en methodisch te werk gaan. Het kwaliteitsmodel dat wij volgen telt een 60-tal kwaliteitsthema’s, gaande van zinvolle invulling van de dag voor een bewoner tot inspraak van de medewerker. Maar ook thema’s zoals milieu en preventiebeleid komen aan bod.

We koppelden onze kwaliteitswerking aan de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie.

Innovatieve arbeidsorganisatie

Bij Sint-Jozef werken wij volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie. De Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in wzc Sint-Jozef betekent:

 • De bewoner staat centraal, maakt het verschil en participeert in elk aspect van het (samen)LEVEN!
 • Kleinschalige afdelingen (max. 16 personen)
 • Multidisciplinaire teams dragen samen de (gedeelde) verantwoordelijkheid voor het welzijn van bewoners (en hun naasten) op de afdeling
 • Vlakke organisatiestructuur: Iedere medewerker denkt mee en weet waar de organisatie naartoe wil gaan. Medewerkers zijn gelijkwaardig en beslissen mee in kader van borg- en verbetertrajecten.
 • Zelforganiserende teams die zelfstandig en autonoom verantwoordelijkheden en regeltaken opnemen binnen een afgesproken kader (vb. budget, zelfroostering). Dat doen ze volgens het sterrolmodel.
 • Coachend en gedeeld leiderschap

Sterrolmodel Sint-Jozef

In wzc Sint-Jozef werken 11 zelforganiserende teams volgens een sterrolmodel. Dat model houdt in dat we de verantwoordelijkheden in het team verdelen over 5 sterrollen met bijhorende teamtaken. Bij de verdeling van sterrollen en teamtaken houden we rekening met de interesses en talenten van de Zorgtoppers.

De 5 sterrollen in wzc Sint-Jozef zijn: ‘De warme hand’, ‘De draaiende molen’, ‘De blauwe pen’, ‘Het huismoederke’ en ‘Het goede leven’. 

sterrolmodel-sint-jozef-01
 • Sterrol ‘Het huismoederke’ brengt de gezellige, huiselijke sfeer op de afdeling onder de aandacht, vertrekkende vanuit de woon- en leefgewoontes van de bewoners.
 • Sterrol ‘Het goede leven’ zet het goede leven van de bewoners in de kijker.
 • Sterrol ‘De warme hand’ legt de focus op warme zorg, het lichamelijk maar ook het psychisch welbevinden van de bewoners.
 • Sterrol ‘De blauwe pen’ heeft dan weer oog voor het administratieve luik, het woonzorgleefplan, een vlotte communicatie, informatie en continuïteit van de zorg.
 • Sterrol ‘De draaiende molen’ houdt de boel ‘draaiende’ op de afdeling, met aandacht voor bewonersparticipatie en ondersteuning van nieuwe medewerkers en stagiaires.

De sterrolhouders van de verschillende teams, die de rol behartigen en onder de aandacht brengen in hun team, komen regelmatig samen in sterrol-leergroepen. In onze kwaliteitswerking spelen deze sterrol-leergroepen een belangrijke rol. Aan de sterrollen koppelen we kwaliteitsthema’s of prestaties.

Wat gebeurt er in de sterrol-leergroepen?

 • Vorming en intervisie
 • Reflectie
 • Vertrouwen, veiligheid, verbondenheid
 • Samen aan de slag met kwaliteitsthema’s

Naast de sterrollen, zijn er nog andere belangrijke rollen in het kwaliteitsverhaal: de afdelingscoach en de kwaliteitscoach.

De afdelingscoach:

 • neemt de rol van kwaliteitscoach in het team ter harte.
 • zorgt ervoor dat kwaliteit leeft in het team en een vast agendapunt is tijdens de teamvergaderingen.
 • ondersteunt en coacht sterrolhouders m.b.t. opdrachten inzake kwaliteitsthema’s.
 • kent het kwaliteitssysteem en werkt constructief mee aan kwaliteitsverbetering op de afdeling en in huis.
 • zorgt dat de kwaliteitswerking voelbaar en visueel aanwezig is op de afdeling.
 • signaleert knelpunten en mogelijkheden tot verbetering.
 • rapporteert aan de kwaliteitscoach en het coördinatieteam.

De kwaliteitscoach:

 • houdt het overzicht op de kwaliteitswerking in huis.
 • zorgt voor continuïteit en ondersteuning van afdelingscoaches, sterrolhouders,… inzake kwaliteit.
 • werkt nauw samen met directie en woonzorgcoördinatoren.
 • volgt verbetertrajecten op.
 • neemt actief deel aan bijeenkomsten met kwaliteitscoaches van andere Integro-huizen.

In onze kwaliteitswerking laten we ons inspireren door en gaan we ook aan de slag met een allerlei methodieken, tools en (verbeter)projecten waaronder LAVA, Tubbe en project ‘Gezonde mond’.

Kwaliteitscultuur

In wzc Sint-Jozef zetten we in op een kwaliteitscultuur in huis. Kwaliteit moet leven! Samen met alle betrokkenen gaan we dan ook regelmatig aan tafel zitten.

Ook in onze kwaliteitswerking is er ruimte voor de bewoners (en hun naasten) om te participeren. Lees hier de laatste kwaliteitsverslagen van de werkgroep.

‘Ik ging naar de bijeenkomst met de gedachte dat ik waarschijnlijk toch niet veel te zeggen zou hebben maar tot mijn verbazing kon ik wel antwoorden op de vragen die ze ons stelden. Het ging over ‘veiligheid in het woonzorgcentrum’. Het was fijn dat we ook informatie kregen, ik ben veel te weten gekomen. Er werd naar ons geluisterd en zo moet dat eigenlijk ook!’– Bewoner Sint-Jozef

 

Dat we in wzc Sint-Jozef voortdurend aan kwaliteit werken, voel je aan de sfeer en de manier waarop Zorgtoppers omgaan met bewoners en bezoekers. Waar het eigenlijk om draait, is samen een woonzorgcentrum creëren waar het goed is om te wonen, te werken en te leven! Een proces dat nooit klaar is.

Samen met onze Zorgtoppers en de bewoners het kwaliteitspad bewandelen is en blijft een boeiende uitdaging!

011 80 03 50
phone