Projecten

Sint-Jozef werkt aan kwaliteit aan de hand van verschillende interne projecten.

Tubbemodel

Het Tubbemodel is een relationeel zorgverleningsmodel waarbij inspraak en participatie van de bewoners en de relatie tussen Zorgtoppers en bewoners centraal staan.

Innovatieve arbeidsorganisatie

Geïnspireerd door onze visie ‘een (t)huis met een ziel’ gingen we op zoek naar een gepaste organisatiestructuur. We kozen voor een geïntegreerde werking op kleinschalige afdelingenZelforganiserende teams staan in voor de zorg en het welzijn van de bewoners en die worden gecoacht door de afdelingscoaches.

LAVA

LAVA (Life And Vitality Assessment) is een instrument waarmee bewoners hun leven en vitaliteit in kaart brengen. Als je ouder wordt, speelt vitaliteit een belangrijkere rol. Vitaliteit gaat over nieuwe dingen bijleren, ondernemen, doelen stellen en veerkrachtig omgaan met tegenslagen.

Gezonde mond

Een gezonde mond is heel belangrijk. Wzc Sint-Jozef richtte een preventief mondzorgbeleid op, in samenwerking met De Mondzorglijn.

Souvenir

Wzc Sint-Jozef werkt rond Souvenir, een levendige manier om contact te maken met ouderen met geheugenproblemen.

011 80 03 50
phone