Gezonde mond

Een gezonde mond is voor kwetsbare ouderen heel belangrijk om gezond te blijven. Een goede mondhygiëne onderhouden, is voor hen vaak moeilijker. Hun mondhygiëne is daarom ook beduidend slechter dan die van de algemene bevolking. Om die reden stellen tandartsen vaak ernstige mondproblemen vast bij 65-plussers. Volgens verschillende onderzoeken heeft bijna iedere oudere tandheelkundige zorg nodig. Dat willen wij graag veranderen!

Wzc Sint-Jozef investeert in een goed mondzorgbeleid voor de bewoners. In 2019 namen we deel aan project ‘Gezonde Mond’ van de Vlaamse Overheid. De Mondzorglijn helpt ons door middel van een implementatieprocedure bestaande uit verschillende stappen. We kregen handvaten, materialen en concrete tips om mondzorg blijvend te integreren in de dagelijkse zorg. Voor de implementatie van ons preventief mondgezondheidsbeleid kunnen wij beroep doen op een procesbegeleider mondzorg. Zo kregen alle medewerkers van onze sterrol-leergroep ‘De warme hand’ de opleiding ‘Mondzorg bij ouderen’ van tandarts Marlies Wilms. Zij behoren nu tot het mondzorgteam van wzc Sint-Jozef!

Samen met het mondzorgteam werkten we een visie op mondzorg uit:

  • Het welbevinden van de bewoners staat op de eerste plaats. We willen de levenskwaliteit van de bewoners zo optimaal mogelijk houden.
  • Het verlenen van kwaliteitsvolle zorg is een belangrijke opdracht van de medewerkers van woonzorgcentrum Sint-Jozef. Mondzorg is een belangrijk onderdeel van die kwaliteitsvolle zorg.
  • We blijven medewerkers en bewoners stimuleren en motiveren om mondzorg op een correcte manier uit te voeren.

Een mondzorgplan voor iedere bewoner!

Onze Zorgtoppers gaan aan de slag om voor iedere bewoner een mondzorgplan op te stellen. Wie heeft nog eigen tanden? Welk soort gebit heeft de bewoner? Welke poetsmaterialen zijn aanwezig? Is er nog een tandarts waar de bewoner naartoe gaat, enz. Op basis van die informatie ondernemen we concrete stappen om de mondzorg nog te verbeteren.

Samen zorgen we voor een stralende lach op het gezicht van alle bewoners!

011 80 03 50
phone