Innovatieve arbeidsorganisatie

Geïnspireerd door onze visie ‘een (t)huis met een ziel’ gingen we op zoek naar een gepaste organisatiestructuur. We kozen voor een geïntegreerde werking op kleinschalige afdelingen. Zelforganiserende teams staan in voor de zorg en het welzijn van de bewoners en die worden gecoacht door de afdelingscoaches. Via ESF-project ‘wzc Sint-Jozef als organisatie op weg naar de toekomst’ konden we de weg richting innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) nog grondiger verderzetten. Zo kunnen we onze organisatie alle kansen geven en onze Zorgtoppers daarin zo goed mogelijk begeleiden en betrekken.

Gedeeld leiderschap

Eén van de hoofdprincipes van de innovatieve arbeidsorganisatie is gedeeld leiderschap. In wzc Sint-Jozef leiden de afdelingscoaches de teams. De teamcoaches leiden dan weer hun zelforganiserend team. Door dat gedeeld en coachend leiderschap creëren we transparantie en verdelen we de verantwoordelijkheden. Op die manier vervlakken we de structuur van de organisatie. Elke Zorgtopper denkt mee en neemt deeltaken en verantwoordelijkheden op zich. We gebruiken bewust de term ‘coach’ wanneer we het hebben over de leidinggevenden binnen een afdeling of team. De leidinggevenden coachen en ondersteunen de Zorgtoppers. Ze helpen hen om het beste uit zichzelf te halen. Zo creëren we samen een kleurrijk leven voor de bewoners.

Aan de slag met teams

De elf zelforganiserende teams werken met een aangepast teamcharter en stellen zelf teamdoelen op. Die doelen kunnen dus verschillen per team. Het charter en de teamdoelen bespreken we altijd met de Zorgtoppers uit het team. We betrekken hen bij de opstelling van de doelen en luisteren naar hun opmerkingen, meningen en suggesties. Zo komen we tot een duidelijk teamcharter, waar elke Zorgtopper zich in kan vinden.

Sterrolmodel

Het sterrolmodel is één van de systemen die we implementeerden tijdens het ESF-project en is onderdeel van de IAO. In het model verdelen we de verantwoordelijkheid voor een vijftal sterrollen (= aandachtsgebieden van het team) met bijhorende teamtaken over de zelforganiserende teams. Het sterrolmodel helpt zelforganiserende teams met andere woorden bij het realiseren van gezamenlijke verantwoordelijkheid, coördinatie en aanspreekbaarheid. Bovendien bevordert het de teamontwikkeling. Het team blijft immers verbeteren op het gebied van zelfsturing en de Zorgtoppers functioneren als één hecht team.

De sterrollen zijn momenteel volledig uitgerold in ons wzc. We merken dat zowel de Zorgtoppers als de bewoners hier veel baat bij hebben.

011 80 03 50
phone