LAVA

LAVA (Life And Vitality Assessment) is een instrument waarmee bewoners hun leven en vitaliteit in kaart brengen. Als je ouder wordt, speelt vitaliteit een belangrijkere rol. Vitaliteit gaat over nieuwe dingen bijleren, ondernemen, doelen stellen en veerkrachtig omgaan met tegenslagen.

LAVA geeft inzicht in hoe mensen hun huidige en persoonlijke levenssituatie zien en ervaren. Inzicht kan leiden tot acceptatie of het benoemen van doelen en acties over hoe we die doelen kunnen realiseren. Het instrument is ontwikkeld door Leyden Academy in samenwerking met ouderen.

De uitgangspunten van LAVA zijn:

  • (zorg)behoeften en verlangens
  • ervaring en zienswijzen van de bewoner
  • de bewoner heeft de regie, de Zorgtopper volgt.

LAVA-mindset en -gesprekjes in Sint-Jozef

In wzc Sint-Jozef gebruiken we het LAVA-instrument om met de bewoner in gesprek te gaan over belangrijke dingen in zijn/haar leven en hoe tevreden hij/zij daarmee is. Als de bewoner ergens mee aan de slag wil gaan, formuleren wij samen doelen en acties. De bewoner heeft de regie en zet zelf op een rij wat belangrijk en urgent is. Zo krijgt de bewoner overzicht en het inzicht om hier eventueel iets mee te doen.

In ons woonzorgcentrum krijgen de begeleiders wonen en leven een training om met LAVA aan de slag te gaan. Via LAVA-gesprekjes gaan zij samen met de bewoners op zoek naar wat voor hen echt belangrijk is. De bewoner staat aan het roer van zijn/haar leven! Wat is belangrijk? Wat wil hij/zij liever niet? Waar wil hij/zij mee aan de slag? Hoe kunnen de naasten van de bewoner hieraan meewerken?

LAVA is een hulpmiddel om met mensen in gesprek te gaan over wat er echt toe doet. Wij vinden het belangrijk dat de LAVA-mindset leeft bij al onze Zorgtoppers en dat zij die mindset dagelijks toepassen in hun contacten met de bewoners.

Om onze Zorgtoppers daaraan te herinneren, introduceerden we de NIVEA-pot als reminder op alle afdelingen. Op die manier willen wij het LAVA-gedachtengoed als een inspirerende zalf uitsmeren over onze organisatie. De boodschap die we willen meegeven? ‘Niet Invullen Voor Een Ander’. De bewoner heeft de regie en bepaalt zelf zijn/haar doel. Noden, wensen en verlangens van de bewoner zijn hier een vertrekpunt van goede zorg en zinvolle invulling van de dag.

We bouwen een relatie op met de bewoner  én geven aandacht aan wat hij/zij écht belangrijk vindt.

Via LAVA-gesprekjes en een NIVEA-pot  - als reminder en eyeopener – op onze afdelingen smeren we onze boodschap uit:  NietInvullenVoorEenAnder! We willen jou echt graag leren kennen en naar jou luisteren.

011 80 03 50
phone