Tubbemodel

Het Tubbemodel is een relatiegericht zorgverleningsmodel. Het uitgangspunt van het model luidt ‘zolang een mens leeft, wilt hij LEVEN!‘. Uniek aan het Tubbemodel is het relationele aspect waardoor er een warme en menselijke omgeving voor de bewoners en de medewerkers ontstaat. Een aangename, huiselijke plek waar ouderen hun leven nog ten volle kunnen leven én een aantrekkelijke, motiverende job voor de medewerkers. Dat project wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting.

Het Tubbemodel is een bottom-up, klantgericht model waarbij ouderen samen met de medewerkers deelnemen aan thematische werkgroepen, betrokken worden in dagelijkse activiteiten en taken, zetelen in organen, etc. Bewoners mogen niet het gevoel hebben te leven op de werkplek van de medewerkers, maar geven samen met de medewerkers mee vorm aan hun (t)huis. Daarnaast wordt ook aan de medewerkers heel wat regelruimte gegeven. Zij krijgen een hoge graad van autonomie op vlak van beslissingen en budgetten. Hierdoor is hun werk uitdagend en zijn ze meer betrokken.

Concreet zijn er 6 leidende principes in het Tubbemodel:

1)  Bevorder de autonomie en het gevoel van eigenwaarde van elke bewoner. Identificeer de capaciteiten en talenten van de bewoners en waardeer ze. Maximaliseer de mogelijkheden om zelf beslissingen te nemen over hun eigen leven en om zelf bepaalde taken uit te voeren.

2)  Betrek systematisch bewoners en medewerkers bij de beslissingen over de organisatie van het dagelijks leven in het centrum. Sta open voor de vragen, wensen en behoeften van de bewoners.

3)  Creëer gedeelde ervaringen en verantwoordelijkheden door personeel en bewoners samen aan activiteiten (koken, onderhoud, recreatie, …) te laten deelnemen.

4)  Bevorder de banden met de familie en met de lokale gemeenschap.

5)  Creëer een draagvlak voor veranderingen en een gedeelde visie bij het personeel en bij de bewoners door een stapsgewijze aanpak en door open communicatie.

6)  Maximaliseer de autonomie en de beslissingsruimte van het personeel door een coachende vorm van leidinggeven.

Klik hier voor meer info over het project Tubbe van de Koning Boudewijnstichting.

Toepassing in Sint-Jozef

De Zorgtoppers gaan creatief aan de slag met de principes van Tubbe en integreren bewonersparticipatie in hun werking. Als je het woonzorgcentrum binnenkomt, is de participatiegedachte meteen voelbaar en zichtbaar. Je wordt begroet door levensgrote sprekende foto’s van de bewoners: ‘Welkom in ons huis!’. De sfeer is meteen gezet. Onze Zorgtoppers werken in het huis van de bewoners en niet omgekeerd.

Focus op kleine participatie

In het begin was het moeilijk om bewoners warm te maken om deel te nemen aan vergaderingen of werkgroepen. Ze reageerden terughoudend. Daarom verlegden we de focus naar inspraak en betrokkenheid van de bewoners in kleine, alledaagse dingen. Die kleine participatie werkt, zo blijkt.

Integratie in de sterrolwerking

De Zorgtoppers van wzc Sint-Jozef werken volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie. Het sterrolmodel is daar een onderdeel van. Naar gelang hun interesses en talenten nemen ze rollen en verantwoordelijkheden op. We dachten na over hoe we de bewoners konden betrekken in die sterrolwerking. De brainstormsessies met bewoners en Zorgtoppers leverden mooie resultaten op. Zo ondersteunen de bewoners bijvoorbeeld de administratieve sterrol ‘De blauwe pen’ door dagelijkse keukenbestellingen op te volgen en te noteren.

Nog meer voorbeelden

Er zijn nog tal van andere hartverwarmende participatievoorbeelden. We betrekken de bewoners bij de organisatie en planning van activiteiten en delen verantwoordelijkheden uit. Ze brengen bijvoorbeeld de post rond, herstellen kledij, enz. Bewoners helpen ook bij het uitzetten van nieuwe procedures, het ontwerp van de nieuwe folder of het onthalen van nieuwe bewoners. Op de kortverblijfafdeling maken vaste bewoners die nieuwelingen wegwijs. Daarnaast is er een maandelijkse werkgroep ‘Tafeltje-dek-je’ waar bewoners mee beslissen over de maaltijden. Tot slot richtten we, op verzoek van de bewoners, een miniwasserij op. Zo kunnen de bewoners zelf hun was doen.

011 80 03 50
phone