Het verhaal van wzc Sint-Jozef

Wzc Sint-Jozef kan terugblikken op een rijke geschiedenis. Oorspronkelijk deden de gebouwen van Sint-Jozef dienst als klooster en school. Het waren de Dochters van het Kruis die er in 1887 hun intrek namen. Al snel veranderde het klooster naar een plaats om arme bejaarden op te vangen.

In 1976 werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe rusthuis met meer comfort. 15 jaar later werd Jos Claes directeur van dat rusthuis. De Dochters doopten het rusthuis ‘Sint-Jozef’, naar de patroonheilige van de religieuze communiteiten, het huisgezin en de stervenden. Sint-Jozef wordt ook wel ‘goede huisvader’ genoemd, wat van hem de geschikte patroonheilige maakt voor het rusthuis. Op 19 maart vieren we in het wzc jaarlijks het feest van Sint-Jozef met een lekkere maaltijd en een optreden in de polyvalente zaal.

De bezieling en de warme inzet van De Dochters van het Kruis liggen aan de basis van de huidige visie en werking.

De eerste serviceflats realiseerden we in 1995. bestaat uit 15 assistentiewoningen. Een beschermde afdeling voor personen met dementie kwam er in 1999. Het rusthuis evolueerde stilaan naar een woonzorgcentrum.

Verder openden we in 2011 de deuren van dagcentrum ‘De Buurt. Daar is plaats voor ouderen met of zonder dementieproblematiek, die hun dag graag op een zinvolle manier invullen. Onze Zorgtoppers zorgen ervoor dat zij iedere dag anders beleven! Doordat de bewoners van het dagcentrum ’s avonds en in het weekend nog thuis zijn, stimuleren we zelfregie. Zo kunnen zij hun zelfstandig leven verderzetten in hun vertrouwde omgeving.

Veranderende infrastructuur

De levensverwachting van de bewoners blijft stijgen. Ouderen blijven langer valide, dus ook langer zelfstandig. Er ontstaan nieuwe noden, zowel voor de dienstverlening als voor de infrastructuur. Tussen 2011 en 2014 gebeurde er dan ook heel wat verbouwings- en renovatiewerken. We pakten onder andere het oude gedeelte aan dat stamt van 1976. In 2012 verhuisden de bewoners van het oude gebouw naar het nieuwe gebouw in de Onderwijslaan. Het gebouw telt vier afdelingen: ’t Zand, ’t Rozeke, ’t Riet en ’t Gehucht. In november 2014 werd het gerenoveerde gebouw in gebruik genomen.

Naar aanleiding van de verhuis, koos wzc Sint-Jozef voor een innovatieve arbeidsorganisatie. We werken in zelfgeorganiseerde, hechte teams die instaan voor de zorg en het welzijn van de bewoners. Die teams worden gecoacht door de afdelingscoaches.

Sint-Jozef vandaag

Wzc Sint-Jozef telt momenteel 143 woongelegenheden: een eenpersoonskamer of appartement voor echtparen, een centrum voor kortverblijf ’t Passantje met 10 woongelegenheden voor kortverblijf en 64 assistentiewoningen. Die woningen zijn ingeplant op verschillende locaties in het centrum van Neerpelt. Tot slot biedt dagcentrum ‘De Buurt’ plaats aan 12 genieters per dag.

In februari 2021 opende het ‘Teutenhof‘ in Sint-Huibrechts-Lille met 46 woongelegenheden. Het Teutenhof is een mogelijk woonzorgmodel van de toekomst. ‘Levenslang wonen’ is de rode draad doorheen het unieke project. Hoe creëren we een plaats die aantrekkelijk is voor een oudere wanneer hij beseft dat thuis wonen niet langer mogelijk is? Om die vraag te beantwoorden, worden assistentiewoningen en woonzorgcentrum één. Iedereen wil zijn gewone leven zo goed mogelijk blijven leven, ook wanneer er meer zorgen nodig zijn. Dat is mogelijk in het Teutenhof, met aandacht voor hetgeen de bewoners écht belangrijk vinden.

Zo groeide onze ‘thuis met een ziel’ uit tot een moderne zorgcampus. Een huis waar energie, warmte en pit in zit. Een huis waarin kwaliteit van leven vooropstaat en waar iedereen zorg draagt voor elkaar. En de bewoners? Zij leven er tevreden en gelukkig, daar gaan we samen voor!

timeline-sint-jozef
011 80 03 50
phone