Samen mens in dementiezorg

Samen mens in dementiezorg

In wzc Sint-Jozef slaan we de handen in elkaar rond de kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie. Samen mens in de zorg voor personen met dementie! Om beter in te spelen op de noden, de behoeften en de verlangens voorzien wij aparte woonomgevingen voor bewoners met dementie op ’t Riet, ’t Rozeke, ’t Ven en ’t Heike.

Ook met de bewoners met dementie en hun naasten willen we het pad van inspraak en betrokkenheid bewandelen. Samen gaan we op zoek naar wat nog wel kan en naar wat écht belangrijk is voor jou. Aan de slag gaan met verhalen, gevoelens en beleving leveren vaak mooie dingen op. Zoals het betrekken van bewoners met dementie bij de evaluatie van stagiaires of de voorbereiding van functioneringsgesprekken.

Wzc Sint-Jozef kiest er bewust voor om de bewoners een stem te geven, ook al nemen geheugenproblemen de bovenhand. Dat gebeurt via LAVA-gesprekjes (Life and Vitality Assessment), zorggesprekken (vroegtijdige zorgplanning), bewonersraden, individuele gesprekken,… Wat is voor jou echt belangrijk? En wat kunnen wij voor jou betekenen? Samen met bewoners en hun geliefden gaan we aan de slag met ‘familieparticipatie’ en bouwen we een ‘naastenwerking’ uit.

Samen beleven doen we ook aan onze BelevenisTafel. Hier zitten mensen graag samen aan tafel voor ontspannende activiteiten, reminiscentiegesprekjes, beleving en stimulering van het geheugen. We ontmoeten bewoners met dementie in wederzijds contact via huiskamervoorstellingen geïnspireerd op het project Souvenir. En daar waar woorden tekort schieten, laat onze muziektherapeute de muziek spreken in hartverwarmende contacten.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Lieve Mannaerts, referentiepersoon dementie.

“Ik wist vanmorgen niet dat ik vandaag zo’n fijne dag zou hebben. Ik heb ervan genoten! Zo mooi en zo gezellig!”

– Bewoner Sint-Jozef

 • Lynn Vanhoof

  Wat mag je verwachten van ons?

  Doordat we werken met kleine, zelforganiserende teams kennen we de bewoners echt heel goed. Daardoor kunnen we meer voor hen betekenen. Ik vind het fijn dat de bewoners content en gelukkig zijn. Dat is uiteindelijk waarvoor we het allemaal doen.
  Lynn Vanhoof
  Afdelingscoach
 • Leen Plessers

  Wat mag je verwachten van ons?

  Ik vind het fijn om samen met de Zorgtoppers en de bewoners op pad te gaan en samen met hen de visie 'een thuis met een ziel' waar te maken. Dat gaat stap voor stap, maar we maken het wel steeds samen waar.
  Leen Plessers
  Woonzorgcoördinator
 • Melissa Drees

  Wat mag je verwachten van ons?

  De huiselijkheid is de grootste troef van Sint-Jozef. In dit huis zetten ze sterk in op sterrollen waardoor ze de talenten van de Zorgtoppers in de kijker zetten en verder uitbouwen. Niet alleen de Zorgtoppers, maar ook de bewoners worden bij elk aspect betrokken dankzij het Tubbemodel. Door die grote betrokkenheid vormt iedere afdeling één groot huisgezin.
  Melissa Drees
  Afdelingscoach
 • Jef

  Onze bewoners over het leven in het woonzorgcentrum

  Alles wordt hier voor mij geregeld, ze zorgen goed voor mij. Wandelingen maken in de mooie tuin is mijn favoriete bezigheid.
  Jef
  Bewoner van het wzc
 • Lene

  Onze bewoners over het leven in het woonzorgcentrum

  Je kan hier meedoen aan heel wat leuke activiteiten: petanquen, zingen, biljarten... ik doe het allemaal even graag!
  Lene
  Bewoonster van het wzc
 • Katho & Mathieu

  Onze bewoners over het leven in het woonzorgcentrum

  Het is hier heel rustig wonen. We kunnen samen slapen en mochten onze kamer zelf inrichten met onze eigen spulletjes.
  Katho & Mathieu
  Bewoners van het wzc
 • Werkgroep kwaliteit bewoners

  Onze bewoners over het leven in het woonzorgcentrum

  In de coronajaren heeft het vreselijk gestormd maar doordat we samen een stevig schip vormen, trotseren we alle coronagolven. Door te luisteren, elkaar te respecteren en samen te werken blijven we trots overeind!'
  Werkgroep kwaliteit bewoners
  WZC Sint-Jozef

Ontdek onze laatste nieuwtjes!

011 80 03 50
phone