Souvenir in wzc Sint-Jozef

Enkele Zorgtoppers van wzc Sint-Jozef engageerden zich om een scholingstraject rond Souvenir te volgen bij OPENDOEK, de koepelorganisatie voor amateurtheater in Vlaanderen. Daar worden zowel amateurspelers, dramadocenten, zorgkundigen als mantelzorgers opgeleid om kleine voorstellingen te spelen voor ouderen met geheugenproblemen.

Onze Zorgtoppers zijn erg enthousiast. Bovendien ervaren ze zelf dat de methode werkt. Ze beleven samen met de bewoners van onze beschermde afdelingen hartverwarmende ontmoetingen en mooie contactmomentjes.

In ons wzc willen we inzetten op relatiegerichte zorg. Wederzijdse ontmoeting en échte contacten zijn de kern van goede zorg. Dat is niet altijd gemakkelijk. In onze werking voor personen met dementie willen we dan ook reminiscentie en theatrale elementen, muziek, poëzie,… inzetten om onze relatiegerichte zorg waar te maken.

011 80 03 50
phone